ILELTS BAND 5.0 - 6.5 (step 1)

Đây là bộ giải pháp học tập thành công ESSE (Eva Successful System English) giúp cho mọi người đều có thể tiếp cận Ielts band 5.0 - 6.5 một cách thuận lợi dễ dàng.
EVA TRINH OOB
0 đánh giá 2 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ được hướng dẫn để đạt được các kỹ năng IELTS một cách toàn diện, tiếp thu nhanh, phát triển 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết thuận theo tự nhiên và lưu loát

Bạn sẽ sở hữu 6 kỹ năng quan trọng bật nhất chỉ có ở bộ giải pháp ESSE là:

 • Pronuciative Skill for Ielts
 • Reading Skill for Ielts
 • Speaking Skill for Ielts
 • Memory Skill for Ielts
 • Listening Skill for Ielts
 • Reflexing Skill for Ielts
 • Writting Skill for Ielts

Giới thiệu khóa học

Bộ Giải pháp ESSE - IELTS band 5.0 - 6.5 này thích hợp cho: 

+ Những học viên đã qua bộ chương ESSE Ielts band 3.0 - 5.0

+ Những học viên đã qua bộ chương trình ESSE - step1, ESSE - step 2

+ Những học viên muốn nâng cao trình độ, khám phá IELTS

Nội dung khóa học

 • Unit 1: RED MAGIC (part 1)
 • Reading Skill 01:49
 • Memory Skill 01:52
 • Listening Skill
 • Unit 2: BLOOK IS THICKER THAN WATER
 • Pronunciation skill 03:47

Thông tin giảng viên

EVA TRINH OOB
776 học viên 7 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

2.500.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 7 phút
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC